20.3.12

Limes Linguae

Ones de pressió als meus timpans que parlen de: la despertà [c*br*ns!]
Cel·luloide fresc: Flores negras, El gato con botas Air France version
Cojón de sastre: Diasistema'Tires avant uns cent metres, després gires cap endins i segueixes amunt un altre bon centenar'. Girar cap a dintre. De quina direcció espacial ens parlen? Seguir amunt si açò és una plana? No és que s'inclou una component psicològica que u ha d'interpretar? Vull dir: una mena de tamís [un llenguatge autoautoritzat] que assegura el bon fi només dels que saben entendre que, en aquell encreuament on a dreta t'incorpores a l'autoestrada, a gom de vehicles pesats, i a sinistra comença el sender escoltat per palmeres que fineix al pati de ca Na i a la seua figuera, girar dins vol dir evidentment, maleït el dubte!, agafar aquest últim i seguir-lo amunt fins que comences a olorar l'arròs caldós pel fumeral.

Incloure el seny en la indicació. Esperar que u comprenga in situ. Filtrar per trellat.Entendre és escoltar en alguerès, saeu? Pem! Salut i dieta mediterrània!