12.1.12

Verbose [Subjectejat II] [Hay una guerra]

Ones de pressió als meus timpans que parlen de: Asturias [Víctor Manuel]
Cel·luloide fresc: Sherlock [cap. 1]
Jocs analògics: Winner's Circle, Jam, 'Tú, gato, come caca'.
Cojón de sastre: LJEscolte, està vosté participant en esta manifestació? No, senyor agent, estic ací mirant, sóc un espectador. Però, està mirant a favor o en contra? Sí amics, vivim en una inevitable dictadura lingüística a la que es supedita el sistema i que impedeix que la llei puga mai ser justícia [per no poder descriure-la]. A la instancia que vaig enviar al Servici de Pedanies de la ciutat de València, que, grosso modo, els demanava molt respectuosament la 'normativa relativa a l'ús de la megafonia pública [l'anomenat bando]' així com 'una directriu per poder trobar-la al DOGV o a aquella publicació on apareguera' [amb estes o semblants paraules] em van contestar un reguitzell de redundàncies [puc escanejar la carta si interessa] on cap paràgraf parlava de la megafonia i només un de la funció dels alcaldes pedanis, este:
— Por Resolución n°30. de fecha 17/6/2011, la Alcaldia Presidencia dispuso nombrar Alcaldes de las 15 Pedanías de Valencia a las personas que se indicaban, delegando en ellas diversas facultades, entre las que se destaca representar al alcalde en el barrio con el carácter de agente de la autoridad y velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Corporación, la conservación y buen uso de los bienes municipales y el correcto funcionamiento de los servicios del Barrio.
Les negretes són d'ells, supose que per a destacar la seua gran arma: una bomba de destrucció massiva inapel·lable. Com a resum i conclusió de 'lo expuesto', que jo no he posat sencer però no eren més que obvietats [com ara qui designa als alcaldes pedanis] la carta diu:
IV. De lo expuesto se desprende que los Alcaldes de las 15 Pedanías de Valencia son representantes de la Alcaldesa en cada una de ellas: que los bandos que se aprueban por la Alcaldesa de Valencia se transmiten en la Pedanía por medio de la megafonía y el Tablón de anuncios.

Asimismo, los Alcaldes Pedáneos han de velar por la conservación, buen uso y el correcto funcionamiento de los locales de la Alcaldía Pedánea, de todos los bienes y servicios que se presten en la misma, entre los que se encuentra el correcto funcionamiento de la megafonía. determinando su utilización de acuerdo con las directrices y supervisión de la Delegación de Pedanías y teniendo en cuenta que debe ser en beneficio de las Asociaciones, Entidades y vecinos, de acuerdo con los usos y costumbres de la Pedanía.
Estes negretes són meues, per a que ens ajuden a comparar l'argument exposat, dalt, amb la conclusió que d'ella trauen, baix. És a dir: legalment es diu que l'alcalde pedani té la funció de velar pel bé del comú i d'ací es conclou que l'alcalde pedani té la funció de velar pel bé del comú i per tant, en la pràctica el que ocórre és que la utilització d'un ben públic roman a discreció total del savoir-faire, de l'esme, el seny i el trellat del senyor o senyoreta alcalde o alcaldessa pedani o pedània, com bé va assegurar-nos [a mi i a altres presents, done dades a l'interessat] el senyor Vicente Aleixandre, Concejal de Devesa-Albufera i Pedanies, en una reunió molt didàctica al seu despatx. No hi ha normativa associada. Tu vas, demanes permís, i segons l'humor del senyoret [o del secretari de l'alcalde pedani, veges la falta que farà] i segons sigues de bona família o menys ["tu de qui eres?"], s'atendrà o es denegarà la teua petició. Punt. I evidentment la celebració de debats públics i tal volta de xerrades informatives sobre notícies d'actualitat a la plaça del poble no entrava dins dels
"usos y costumbres de la Pedanía". I no ho farà mai, per la llei del peix que es mossega la cua.

Subjectejat, amics. La metàfora al servei del qui te el poder d'interpretar-la. La llengua com a arma. La justícia sodomitzada semànticament. Hay una guerra, amics. I el sistema legal, si al remat és aixina, es revela una puta merda.


NoDo pa tu. Jo només puc dir caca. Caca. Ale. Salut i all-i-pebre!