29.10.11

Spiegel Spiegel

Ones de pressió als meus timpans que parlen de: Herència [Aspencat]
Partides analògiques: Catán, La Resistencia
Cojón de sastre: GlottalstopMire a destra i està lliure. Per la sinistra ve un regional però encara està molt lluny. Tire llavors a creuar el pas a nivell. Altre vianant fa el mateix des de l'altra banda. Un tren [què adequat, xè] ix d'A i altre de B en direccions oposades i amb la mateixa velocitat, solució: ens trobem al bell mig de la via. Jo vull creuar i ell vol creuar però tirem a passar-nos per cantons oposats [és a dir, pel mateix lloc absolut]. Camí tallat. No es pot. Canvi automàtic de peu i nou intent. Pas impossible. Tercer atac també avortat. El tren s'apropa xiulant.


Xim pum tracatrà lereleré lereleré. La paella dels físics segun lo acordado. Demà de matí marxa al puig i de vesprà-nit jocs de taula. Ai omà. Salut i socarrat del Terra!