15.10.11

Fallanca

Partides Analògiques: Code 777, La resistencia, King of Tokyo, Trivial Pursuit Genus III, Pandemic, Discworld, Luna
Cel·luloide fresc: Juno
Cojón de sastre: 15-OCom qualsevol mag de la nova escola ha escollit a l'atzar [és possible aquest en l'home?] un participant del públic i li ha comanat triar una carta [random també?] i posar-la damunt la baralla. El participant l'ha mostrada a la càmera i seguint una inèrcia adquirida ha mesclat el muntó sense que li hagués estat manat. El mag ho ha vist i ha comprés horroritzat que el truc no funcionarà però no ha estat capaç, malgrat tot, de fermar l'espectacle i llavors el show continua i anirà endavant per altres cinc minuts en els que jugador i il·lusionista manipularan la baralla de manera programada augmentant l'interés del públic. Però ara ha sabut que el naip que s'ha de descobrir està ja perdut i que cap algorisme el podrà trobar. Cinc minuts eterns de pantomima i frases fetes en els que imagina les cares decebudes càmera ençà i, càmera enllà, les rialles cruels, totes inevitables una volta alce el cartonet i mostre una sola d'entre les quaranta-huit cares que pot prendre l'atzar.Envida la falta, diu. Hui qui va a la manifestació multitudinària? Tu? Vas tu? Vas o no vas? ale. Salut i malagana.