6.5.11

Djàspora

Ones de pressió als meus timpans que parlen de: Recital de guitarra Plotegher
Cel·luloide fresc: Game of Thrones 1x3 HBO
Cojón de sastre: RV


Feim turisme buscant la petjada de la història. I anem a llocs emblemàtics on visitem blocs de pedra amuntonats que habitaren reis i sultans esperant aprendre, satisfets. Recorrem allò que, ens conten, fou la Via Augusta i tenim prou i creguem capir. I no. No hem capit una mala merda. El millor vestigi de la història no són barbacanes, jardins a la francesa o ciutadelles molsoses. Som nosaltres. Les nostres cançons i els nostres contes delineant iso-temàtiques en un mapa. Les llengües de nord a sud que expliquen la relació dels pobles amb la geografia i dibuixen la història, que tan temporal semblava, traslladant-se espacialment, migrant. Feim turisme buscant la petjada de la història i la movem ensems.


Una persiana veneciana no són dos gentilicis en uno? Això ho deien a Microsiervos eh? Vos recomane Microsiervos. No pergau el temps en este noblog que no paga la pena. Microsiervos, ixe sí que la paga. I la frase de Game of Thrones del tio que diu que no compta res d'allò que es diu abans del 'però'? Pos no mola! Bo calcanyotos, lo de se sémper: Salut i pasta xinesa!