11.1.11

Jocs Analògics

Ones de pressió als meus timpans que parlen de: Españoles en el mundo, Sydney
Cel·luloide fresc: Mary and Max
Cojón de sastre: Eurogame


Quan parega que la cosa està morint i només aleshores obrir una nova secció no esperant revifar el projecte sinó només ironitzar amb la seua fi.

Jocs de capsa i tauler, jocs abstractes o d'habilitat, jocs d'escola alemanya que impliquen presa de decisions o negociació, jocs de col·locació de treballadors, gestió de recursos, creació de baralla, posicionament de llosetes, jocs de deducció, de societat, jocs de grup i debat, jocs filler per a jugar entre jocs col·laboratius o semi, jocs sense atzar, de preguntes, de subhasta, amb o sense dependència de l'idioma, jocs de culte, ameritrash i d'autor. I algunes expansions.

Jocs a na lò gics.


A això me dedique últimament. A l'al tra més i mi llor. Hongos. OaS al ralentí. Tararí. Salut i arreglo!