23.8.10

Cròniques de la fi d'un món [part x]

Ones de pressió als meus timpans que parlen de: Warriors of the world [:$]
Cel·luloide fresc: 1/2 El Guía del desfiladero, 1/2 La Vaquilla [:$]
Cojón de sastre: Homeschooling


Últimament m'ha ocorregut al debat de bar [d'altra banda l'únic al que participe. No trobeu que la quotidianitat del segle XXI ofereix poques ocasions de confrontament d'opinions?*]. Al gra. He detectat un canvi de llindar, un relaxament del prototip de ciutadà exemplar, un abaratament dels cels que ens volem guanyar que és: la tendència a aplaudir a l'humà simplement legal, al que aspira no a fer el bé sinó senzillament a no fer el mal, com si ell fos el model que hem de seguir, com si no fóra el mínim del qual partir sinó una fita de la que sentir-nos orgullosos, com si haguérem ja perdut l'oremus i tinguérem per meta simplement no ser destructius**. L'honradesa bàsica i nua és prou, per suposat, és molt per als temps que corren, però no ens dona més que la dignitat inicial i els mots merescuts d'home i dona, mai el Valhalla***.

És ridícul estar orgullós de la pròpia mediocritat.


*I no, Internet no és un canal massa seriós, en general. Se m'ocorre preguntar-me quantes vegades debatim nostres idees amb desconeguts, quantes oportunitats de trobar gent de pensament diferent amb qui poder contrastar i reqüestionar-nos. Normalment no eixim d'un cercle ja massa explorat i domesticat: amics, famiília.
**El problema vindria si es donara el cas que, per definició del sistema, amb açò no fóra prou, i.e. si ésser ciutadans neutres i silenciosos [simplement correctes, legals com a límit màxim d'implicació] ens portara igualment a un desequilibri de la balança, si d'alguna manera tot allò de que ens queixem fóra directament culpa de no veure que no fer res és acció, i que 'no ser destructius' i ser 'mitjanament civilitzats' no són cap punt d'equilibri i que és nostre estil de vida, el teu i el meu, el culpable dels mals del món.
*** Si és que al remat ens ha de jutjar Odin.

Això és tot amics de pedigrí. Ale, ací uns quants enllaços de categoria. Salut i huh hah vi o là!