11.5.10

Senatvs Popvlvs Qve Romanvs

Ones de pressió als meus timpans que parlen de: Sporting Day [Fiddler's Green]
Cel·luloide fresc: Antes del amanecer
Cojón de sastre: Vasnetsov08052010216


Des de Pinedo de l'Horta, agafant la direcció del sol ponent fins als murs del castell que anomenen Meseta, conduint a través de terres de reconquesta i oliveres fins que es perd la parla s'arriba a la població serrana escrita Chelva en romanç vernacle, punt preferent de la ruta circular batejada PR-CV 92 que amaga qualque gorja que ja els romans saberen dominar.The Schwarzenegger Paradox! Grooarrrr! Salut i menú de l'IFIC!