10.2.09

Parallax

Ones de pressió als meus timpans que parlen de: Horizonte de sucesos [Carlos Chaouen]
Cel·luloide fresc: Son of Rambow, The Happening, Il caimano, Tierra
Cojón de sastre: Darcabaret


Lliçons de màster de física avançada especialitat nuclear i de partícules oferit per la universitat de València amb menció de qualitat:

Si pots entendre un concepte, perfecte. Si no pots entendre'l no te fages problemes, acostuma't a ell. En algun punt assimptòtic de l'epistemologia comprendre i habituar-se son la mateixa cosa.

Un científic no treballa per amor al saber. Un científic treballa per diners, car ha de menjar, i per amor a ell, al seu nom publicat. Un, article numeral i au.

La burocràcia és insistir, no hi ha norma que no es puga botar amb una instància i el secretariat no té ni idea de secretariar.

I fins ací tot, amolla mil cinc-cents euros.


La setmana passada sopar del bosco i després festa de després de sopar del bosco. I este capde viatge a Barna, castellana com ella a soles. Igual pose alguna foto que no. Salut i huevos rotos con jamón!