9.9.08

Zehntens

Ones de pressió als meus timpans que parlen de: Schandmaul [sí, Schandmaul, què?]
Cel·luloide fresc: Caro diario
Cojón de sastre: Bokeh


Tot decàleg de lleis a seguir, si es jacta d'ésser original, tindrà per últim ennunciat una referència a les normes anteriors animant-nos a desobeir el compendi llegit o a adaptar-lo a la nostra necessitat ja què les regles estan per a trencar-les. Tots.


Doncs això, que més per casualitats del mercat que per decissió pròpia sóc formalment nikonista. I lo que mola! I ja no ho diré més! Ya he pasao página. Per això molt prompte un curs desordenat de fotografia per a aprendre amb Satori d'allò que Satori no té ni idea. Salut i pimentó, verd!