11.5.08

Chairball

09052008542

Se diu Chairball, se juga al meu *curro i només té una regla i diversos corol·laris. Regla: no nomenar-lo mai quan el cap estiga davant. Corol·laris: s'ha de col·locar la pilota entre les cames de les cadires que fan de porteria, no se pot alçar el cul de la muntura ni tocar amb braços o mans la pilota, en el calor de la partida val tot contacte físic violent. I a suar com a porcs i a pegar-se *trompaes italianes.

09052008059