27.4.08

Modena

parco

Visita ràpida a Mòdena amb la companyia d'Elena, Chiara, Sara i Giulia. Aachen! Aachen! Enyor!