13.4.08

Meran

12042008329

Dia d'eleccions a Itàlia, com queda palès a la publicitat electoral. Jo com Dragó, si guanya Il Cavaliere m'expatrie i allà se queden.

13042008340

Excursió al Vigiljoch, a quasi dos mil metres d'altura als que s'arriba des d'un funivia i un poc de caminata. A la foto esglesieta de Sant Vigili i un poquet de la Gästehaus on te fan un strudel de cagar-se el pastor alemany. I després el pagues també.

13042008341

Com se pot vore la primavera ja ha arribat no. La sangre altera i tot lo que tu vullgues però com no s'afanye a arribar li agarrarà el bou. Jo fent la foto en un fred als peus que se caga l'alaskan malamute i Elena al davant vacilant d'invicta. Més avant encara els seus germans vacilant d'esperit alpí.

13042008342