16.1.08

Venexia

12012008186

Fin de semana de visitants de Pinedo [patria querida] en escursió a Venècia inclosa, esta vegà ya de turisteo. Pasechet per San Marcos y callejeo de la ciutat. En primer plano la sona blava de barques. Més arrere un transport pesat adelanta per el carril contrari. Ni a l'albufera perchant van tan ambalats.

12012008185

La muchachada nui [nui!] en cuestió posant al pont del Rialto. La camarera és Elena y per aisò no ix. Nòtes que Inacio está empanailla, res nou. Y que les chaquetes militars están en orde tonal.

12012008179

Yo ya no me sorprenc si anant per el gueto chueu venecià mel trobe en una llibreria esposat. Ya no me sorpren res. Bueno... el dols hebreu que me varen vendre era masapá. Rés més diré. Bueno sí, que per ser disapte la sinagoga estava tancà y que els coloms allà van que volen. En la foto de baix, gondoleiros da crus a huitanta euros pasech.

12012008181