15.11.07

Biaix

Ones de pressió als meus timpans que parlen de: E.a.d.J.J.p.e.c.R.F. OST encara i per a llarg
Cel·luloide fresc: La naranja mecánica
Cojón de sastre: ValleLa densitat maticial dels esdeveniments, als que Graham anomena successos [jo, però, utilitze esta última veu com a sinònim d'èxit], del pressent i també de l'Ací sembla sempre superior a aquella dels de la Història o d'allò llunyà. Juntant temps i espai Mossèn Gabra enuncia la tesi d'un mode més elegant: La densitat de matisos d'un esdeveniment és inversament proporcional a la distància, sia espai sia temps, entre dit succés i l'individu formulador o el seu immediat entorn.

Boekbinder apunta, i Gabra secunda, que la necessitat d'una anàlisi i una opinió d'allò que ocorre o ha ocorregut, necessitat no manifesta als primers passos de la civilització, porta a l'ésser humà a buscar allò que s'ha anomenat perspectiva històrica o distància neutral.

Identifique i rebata l'alumne les possibles fal·làcies d'estes afirmacions i subratlle els sintagmes nominals. Els més avançats poden provar amb els objectes directe i indirecte, així com complements circumstancials.


Jo concloc que tothom parla sense pajolera idea i que Bush és indubtablement malvat i l'església catòlica indudablement pitjor però que al meu rellano n'hi ha una trifulca que no té solució de complexa i polifacètica que és i de tants interessos que hi ha en joc. I que Jesse James fon traït per uno dels seus. Au! Salut i garambaines!