13.7.07

Lo que sí és deveres, parlar per no callar, és que...

Ones de pressió als meus timpans que parlen de: 54, 74, 90, 2006
A la pelu m'han dit: 'Vos, que adorás las explicaciones como todo hijo de los cinco mil años' Rayuela
Cojón de sastre: Salve, servus


...el pare Fullana era gramàtic, Pompeu Fabra enginyer. El suec, el noruec i el danès són més intel·ligibles entre ells que alguns dialectes del català. Si volgueren, s'haguera codificat l'occità i el català amb la mateixa normativa. A lo millor és més interessant estudiar filologia a un país monolingüe.

Comence a pensar que tot açò és purament qüestió de scelta, de voler arribar a un punt de les entranyes i cercar els arguments necessaris per a fer-ho com qui tria este o aquell bisturí. O d'afinitats amb el món que envolta un pensar o un altre. O de què acceptem com a prova i què no. O de prendre una postura adoctrinable com el que aprèn des de baix o prendre-la crítica com el que analitza i valora des de dalt, tot depenent de qui firma. O de voler i au.


A banda de la llengua en què està escrita, qui me diu què te de mal este video? No, no, però de veres... Manipula, manipula, que el temps s'acaba. Els turcs i el seu menjar són el futur. Això se sap. Ací els alemanys estos tenen punxetes d'ixes en totes bandes pa que els pardalets no se posen en cap lloc. Però si forren la ciutat de punxetes, a on se pararan els pardalets?. I si els pardalets no xiulen qui anunciarà la fi del món? El lituà és una de les llengües més conservadores, més properes al proto-indoeuropeu. Tant és així que compartix molt de vocabulari amb el llatí, però no per influencia sinò per compartir l'oritge, I el sànscrit? També.