3.3.06

Haiku-Ficció

Ones de presió als meus tímpans que parlen de: Kundun [Philip Glass]
A la pelu m'han dit: 'Memento Audere Semper' Gabrielle D'Annunzio

Solvay 1927

pioners d'esme
postren deitats de llepó
s'obri l'estenop

Tal volta se quedaren jugant als daus per matar el temps. El jugador intangible [aquell no convidat, que aparegué per simple alusió i potser només per a contradir alguns comentaris] va perdre. Ràpidament anà acumulant carma negatiu i al cartró de puntuacions pogueren els demés llegir la paraula MENTIRÓS quan encara, casualitat!, tots els altres jugadors, humans, tan sols llegien la puntuació MENT.

Que a qué ve açò? El qué? El fons o la forma?