13.1.06

_________________

Ones de presió als meus tímpans que parlen de:____ ____________
A la pelu m'han dit: '___ _____ _ _____,_____ ____'


__ ___________? ____ ___.__ ________ _____ _______ ___,___ ______,_______ ________ ___. ______ ______...
___ ________ ___,_________ __________ __ _________ ___,_____ ________...____ ________ __,___ _____ ____,_____ ___________ _____.


Se proposa:
i) Lectura inicial del text, respectant silencis i pauses.
ii) Mantenint les proporcions d'espai entre els signes de puntuació, escriure un text coherent.

[Valors de les constants: ',' = 0.5 s | '.' = 1 s | '...' = 0.5 tons
| '?' = 1 tò]

1 comentari:

______ _______ ha dit...

___________ _____ ____ ______, ____ __ ____. ___ __ ____ _______, __? __,________ _______ ___

__: ______ _ ___