12.12.05

Porcions de coca-en-llanda

Ones de presió als meus tímpans que parlen de: Regajo
A la pelu m'han dit: 'La estadística es una cosa que dice que si yo tengo dos pollos y otro señor ninguno, cada uno de los dos tenemos un pollo'


Que diu el meu profe de didàctica [... de las ciencias físico-químicas, dotze crèdits de lliure opció, ahí es na] que si tota la població mundial haguera o hagués de viure amb el nostre tren de vida [amb nostre vull dir el del vint per cent ric] farien falta una mitjana de tres planetes terra i mig per a fer front a la despesa de recursos.

Que dic jo que mone a pegar-li la volta al càlcul. Per a un planeta terra que tenim quin nivell de vida hem de assolir per a repartir per igual la riquessa? La cosa ix a més o menys... un terç de l'actual.

Que diuen els càlculs que... Estem robant terra, estem usurpant recursos, estem furtant ilusions de futur a l'altre huitanta per cent. Vivim, no tan sols per damunt d'allò que moralment hauriem [i açò sí és opinió meua], sinò per damunt d'allò que la terra ha calculat per a nosaltres, per damunt d'allò que ens pertoca si creem en la igualtat de les persones, per damunt d'allò que tenim dret a viure.

I ademés... hui és el cumple de m'auelo però qualsevol cosa que s'escriga d'ell en este blog serà un intent frustrat de donar-li forma a allò que és pura idea i per tant serà caure en la imperfecció. I com no vull que això pase ho deixem en un Infinites Felicitats i InfinitesMésÚ Gràcies!