1.12.05

Cartrópedra [o fibra de vidre]

Ones de presió als meus tímpans que parlen de: Alivio de luto [J.Sabina]
A la pelu m'han dit: 'Haría tanto que de pensarlo no lo haré' Els Reconeixes :P


Cóm era allò de...?

... vaig xiulant alegres tonadetes, assimile ací, espigole allà i si puc deixe un poc de mí ahí, i segueixc mirant amb ulls curiosos als semblants preguntant-me encara si no serà que el llibre d'instruccions anava amb defecte o ja ix aixina per defecte.

I allò de...?

... i m'interessen més les preguntes que les respostes; tal volta perque són les preguntes les que ens parlen objectivament del món i les respostes les que ens diuen de la ment filtrant concreta; les primeres són universals i úniques mentre les segones són infinites i particulars. A una qüestió formulada a tota la humanitat, mil respostes diferents per cada èsser humà.


Este finde a Conca a vore a Cris. Weleee!! I després el pont de Khazad-Dum per lo menos!