14.11.05

Mea Culpa II [Nihil Obstat]

Ho confese, tinc una extranya afició a llegir resenyes de llibres o películes. Tant que en llegir-les pense que ja no cal fer-se amb el llibre o vore la peli. Tant que poc a poc vaig agafant bagatge sense consumir obres senceres. Tant que estic pensant que m'interessa més la síntesi d'una bona idea que el desenvolupament d'esta.

El fons ha mort.

I deixarem el llegir o visionar per al disfrut de la pura forma.