13.11.05

Duda lenguaraz

Ones de presió als meus tímpans que parlen de: Mar de Cuernos! Gigatrón!
A la pelu m'han dit: 'Un biberón de vino tibio y un pañal de escai' Warrior of the barrio


"Supongamos que tengo una baca puesta en una ranchera y en la parte de atrás de la misma una vaca atada. Si, por lo que fuere, un ladrón me roba el vehículo; ¿Podría yo enunciar 'me han robado las /b/acas'? En tal caso, ¿cómo se escribiría?."

Gran, grandísima pregunta la que me formula mon cosí Jose. És, o pareix, evident que la resposta a la segona pregunta ha de ser que no és possible si no volem tenir expresions correctes impossibles d'escriure. Però pel que fa a la primera no ho tinc clar. Per què no puc agrupar, sumar, dos paraules que són fonèticament iguals? Quina és la relació entre la parla i la escritura? Com pot [ha de fer-ho?] la escritura modificar la parla?
És llavors imposible aprendre a parlar una llengua sense saber escriure-la?

Tot el problema és l'ambigüitat de que la relació fonètic-pictòric de la llengua no siga una aplicació bijectiva.