23.6.05

Incompletitud / Shambala

Ones de presió als meus tímpans que parlen de: Shfl. Folk World
A la pelu m'han dit: 'Solo eres escéptico de lo que desconoces'

El teorema de Gödel, o alguna de les seues posiblement errònies interpretacions, afirma que de totes les veritats matemàtiques només algunes són demostrables mitjançant teoremes. És a dir, hi ha matemàtica indemostrable però certa.
Me pregunte: El fet de que la afirmació de Gödel caiga dins el grup de les veritats demostrables és pura casualitat? Un teorema que demostra la indemostrabilitat de certes certesses havia de ser demostrable. I si fora dels que no? Tal volta ahí està la mà de deu o tal volta és alguna moguda més intrínseca, referent als pilars definitoris de les nostres estructures de raonament, o algo.

Potser la existència de Shambala és veritat indemostrable. Potser ho és la seua inexistència. I en tot cas, existeix o no. I el seu rei, el gat de Schrödinger, que també inexisteix o no en funció de la existència de la ciutat que reina, sap amb certessa quin és el seu nivell de realitat i a aquell que ho dubte el condena, com no, al cuarto xinés de Searle mil i un migdies. Me pregunte: Quina serà la diferència entre una veritat i una falsetat indemostrables?

Qui guanyaria un combat que enfrontara el gat de Schrödinger contra el diablet de Maxwell armat amb la navalla d'Occam? Ningú, perquè el jutge seria l'ase de Buridan, probablement.

Via seguir amb mecànica teòrica. El camí se fa llarg i tediós però al final d'ell trobarem l'arc de San Martí, que ja està be que ixquera perque quin San Joan més remullaet! Per cert, de açò que he parlat jo ni idea eh? Dudas al gurú.