14.5.05

Apunt sociològic

Les gotes de pluja cauen accelerades per atracció terrestre fins que, equilibrant-se la força gravitatòria amb la de fregament entre estes i el fluid atmosfèric, s'assoleix una velocitat de descens constant.

De no existir esta velocitat límit tal volta hauriem de disenyar paraigües de plom i posar-se al raser baix sostres de les més dures aleacions.

Veiem doncs que el fregament és vital per a l'èsser humà... :| [c.q.d.]