6.5.05

1. Sinclair 2. Kempston 3. Redefine Keys

Recorde un moment en que les tecles més desgastades de qualsevol teclat eren qaop.