21.4.05

Del grec fonos [Declaració de principis #4]


No hem d'/ubrí/ la porta a perversions lingüístiques.

No senyor; en tot cas la hauríem d'/aurir/.

I ara si se vol, pues se dibuixen les dos paraules en els mateixos símbols... si se vol...

Pero com diu mon cosí que ha sentit dir a nosequins: la culpa es dels polítics i de Yoko Ono. Domani me las piro a Alcoi a vore als moros i cristians i a vore si augmente la comparsa d'ateos.