26.4.05

D'autorreflexions sense espill

Ones de presió als meus tímpans que parlen de: Ivan Ferreiro, Isma Serrano, Bushido
Última peli: Cube Zero [precuela de Cube de moderat interés]

Sujeto: Yo...
Predicado: ...predico, sujeto a un tenue trasiego de insalubres devenires, fútiles memeces de dimensiones cuasibíblicas y columnas de futuro de base maleable.

Supose que no val per a res dir que 'allò que importa són els actes, no les paraules'... puix no deixen de ser meres paraules. I desgraciadament els actes són impostejables, actes com esteo este...no poden quedar plasmats amb les paraules senzilles i limitades de la nostra parla!

És curiós. Des que vaig postejar '
¿Quants d'ells m'han oblidat a mi?' he tornat a saber d'un parell de companys que, via simples sms o via quatre paraules mal dites en una finestra de xat, m'han encés un poc la vella caldereta dels records. És l'eco d'una caldereta sobre una estufa de llenya dins la que, desgranada primerament la dacsa que penjava del sostre, s'asistía a la transformació d'un capoll d'eruga en saborosa papallona blanca de sal; i el fum provinent de la combustió exotèrmica de la fusta pujava guiat per un tub metàlic que se perdia en un forat allà dalt el meu cap. I a més de donar de menjar donava de calfar.

Sóc Javier Alabau Gonzalvo, és el nom que me regalaren, i quan faig zoom sobre mi mateixa és fàcil vore que els píxels dels que estic fet són records i memòria.


Donaría un braç per arreglar certes coses que estàn mal i donaría tot el cos menys un braç per arreglar totes les que ho estàn.

Pero no soy yo, es Peterpan que me tiene cogido por los huevos. Bona nit xicons i xicones varios i varies. Besos i abraços, pau i bendicions per a tots. Jo segueixc ací, si algú necessita algo de mí, només ha de xiular-ho!