8.2.05

Tautología

Ones de presió als meus tímpans que parlen de: Res, que no és hora
A la pelu m'han dit: 'Oye! visita el blog de Olor a Satori'


Autorreferent, cíclic, redundant, carent d'informació, bucle prescindible, canon buit de sentit que s'apoia en ell mateixa.

És com aquell iogurt que feia gust a xicle. El xicle era de sabor iogurt, pero d'eixos iogurts que fan gust a xicle de iogurt. La qüestió és que el resultat era exquisit, i no caducava!

O com aquell while la condició per acabar del qual era que finalitzara el propi while.

O eixe experiment d'acoplar la càmera de vídeo amb la tele.

Que què vol dir tautològic? He trobat un post que ho explica.

Qué llàstima. M'apetia posar la parrafadeta, però el post, a la manera purista i ideal, havia d'haver contingut només la última frase. Què ràbia tenir que triar.